Tautos Fondas ir Kazickų Šeimos Fondas kviečia į stažuotes Lietuvoje

Kviečiame Lietuvos studentus, ypač tuos kurie studijuoja užsienyje, dalyvauti TF vasaros stažuotėse.  Susidomėjusius, prašome atsiųsti savo CV rodantį patirtį, pagrindžiančius atliktų darbų pavyzdžius, atsiliepimus ir pan. Rekomenduojame pretenduoti ne daugiau kaip į dvi čia teikiamas pozicijas. Mėnesio stipendija 600 Eur.

Prašymus siųsti iki balandžio 20 d. adresu nurodytu prie kiekvienos programos.

Esant kitiems klausimams, kreiptis el. pa6to adresu: stazastf@gmail.com.

VŠĮ "nepatogus kinas"

Mes – nepatogūs ir esame tam, kad tikromis istorijomis įkvėptume žmones keisti(s). Nepatogus kinas siekia būti visą šalį apimančia medijų edukacijos ir žmogaus teisių ugdymo platforma, darančia reikšmingą ir ilgalaikį pokytį visuomenėje. Kamet organizuoja dokumentinio kino festivalį „Nepatogus kinas”, audiofestivalį „Banguoja”, interaktyvią parodą NK-INTERACTIVE ir bendrakūrystės projektą NK-DOKU.

Stažuotės pavadinimas: Kultūros projektų koordinatorius.

Vieta/miestas: Vilnius, be nakvynės.

Apie stažuotę: tikslas – įgyti praktinės kultūros projektų įgyvendinimo patirties. Praktikos metu turėsite galimybę susipažinti su didžiausio dokumentinio kino festivalio Lietuvoje „Nepatogus kinas” užkulisiais. Kartu su stažuotoju ieškosime jam aktualiausių praktikos išraiškų priklausomai nuo susidomėjimo ir motyvacijos – auditorijos plėtros, komunikacijos, komandos valdymo, partnerysčių mezgimo, prieinamumo ar kitose srityse.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Praktikoje gali dalyvauti įvairių sričių studentai, svarbiausia motyvacija ir meilė kinui. Ieškome pareigingo, smalsaus ir darbštaus žmogaus, kuriam rūpi socialinės ir žmogaus teisių temos.

Prašymus siųsti adresu: judita@nepatoguskinas.lt

Lietuvos kultūros institutas

LR Kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje. Instituto misija – kurti tvarias tarptautines kultūros partnerystes ir aktualinti Lietuvos meno vertę. Instituto vertybės ir veiklos principai: profesionalumas, atvirumas naujovėms, bendradarbiavimas. Institutas veiklą vykdo nuo 2008 m. Institute dirba 21 žmonių kolektyvas. Institute kasmet praktiką atlieką Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentai, savanoriškai prie Instituto kolektyvo prisijungia meno, filologijos, kultūros vadybos ir kt. specialybių studentai iš Lietuvos universitetų. Daugiau apie Lietuvos kultūros instituto veiklą rasite: www.lithuanianculture.lt, Facebook https://www.facebook.com/LithuanianCultureInstitute, Instagram https://www.instagram.com/lithuanian_culture_institute

Lietuvos kultūros institutas siūlo dvi galimybes stažuotojams. Vieta- Vilnius

 1. Komunikacijos sritis. Siūlome prisijungti prie Lietuvos kultūros instituto ir praktiškai panaudoti studijų metu įgytus rašymo, komunikacijos socialiniuose tinkluose, grafinio dizaino ir pan. žinias, formuoti tvirtesnius profesinius įgūdžius. Projektų vadovo asistentui (-ei) būtų formuluojamos užduotys – su Lietuvos kultūros instituto veikla susijusios informacijos komunikacija socialiniuose tinkluose, informacinių tekstų rengimas anglų ir/arba prancūzų kalba ir jos paruošimas sklaidai internete (svetainėje, socialiniuose tinkluose). Taip pat kitos su komunikacija susijusios užduotys, kurios būtų derinamos su stažuotoju (-a). Iš stažuotojo (-s) taip pat tikimasi asmeninės iniciatyvos ir jo (-s) pačių siūlymų.
 2. Projektų analizės sritis. Siūlome prisijungti prie Lietuvos kultūros instituto ir praktiškai panaudoti studijų metu įgytas duomenų rinkimo ir analizės bei vertinimo žinias, formuoti tvirtesnius profesinius įgūdžius. Projektų vadovo asistentui būtų formuluojamos užduotys – rengti Lietuvos kultūros instituto vykdomų ir planuojamų vykdyti programų ir projektų rezultatų stebėsenos kiekybinių ir kokybinių rodiklių, projektų dalyvių apklausų pasiūlymus, parengti vykdomų programų duomenų analizes. Taip pat kitos panašios užduotys, kurios būtų derinamos su stažuotoju (-a). Iš stažuotojo (-s) taip pat tikimasi asmeninės iniciatyvos ir jo (-s) pačių siūlymų.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

1.Komunikacijos sritis: – komunikacijos, kūrybos komunikacijos, rinkodaros, žurnalistikos sričių studentai (-ės);

Privalumas – geros lietuvių ir anglų arba prancūzų kalbos žinios, patirtis rengiant tekstus, panašaus darbo patirtis.

 1. Projektų analizės sritis: – statistikos; projektų vadybos sričių studentai (-ės);

Privalumas – panašaus darbo/atliktos praktikos patirtis. 

Prašome pateikti: 

1. CV; 

2. motyvacinį laišką, kuriame turėtų būti trumpai aprašytos ir stažuotės metus siūlomos/norimos įgyvendinti iniciatyvos.

Prašymus siųsti adresu: vlada.kalpokaite@lituananculture.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra viena svarbiausių šalies bibliotekų, prieinama visiems ir sėkmingai vykdanti veiklas bei projektus informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą. Daugiau apie Lietuvos nacionalinę biblioteką ir jos veiklas: https://www.lnb.lt/

Nacionalinėje bibliotekoje dirba virš 500 žmonių kolektyvas.

Nacionalinė biblioteka kviečia prisijungti stažuotoją ir siūlo galimybę dirbti drauge su tyrėjais statistikos ir analitikos srityse. Nacionalinėje bibliotekoje kasmet praktiką atlieka Vilniaus universiteto studentai, įvairių renginių metu prisijungia savanoriai.

Stažuotės pavadinimas: Skyriaus vadovo asistentas. Informacijos valdymo departamento, Skaitmeninės transformacijos plėtros skyriuje.

Vieta/miestas: Vilnius

Apie stažuotę: Visuomenės informavimo ir statistikos sritis. Siūlome prisijungti prie Nacionalinės bibliotekos ir praktiškai panaudoti studijų metu įgytas statistinių duomenų rinkimo, analizės, vertinimo bei visuomenės informavimo žinias, formuoti tvirtesnius profesinius įgūdžius. Stažuotojui siūloma prisidėti prie šių bibliotekos veiklų:

 • Savo žiniomis prisidėti prie Lietuvos bibliotekų statistikos rinkimo ir analizės;
 • Bibliotekos valdomų duomenų rinkimo, analizės ir įveiklinimo.

Skyriaus asistentui formuluojamos užduotys:

 • Tirti bibliotekos duomenų gavimo, valdymo, panaudojimo efektyvumą. Atlikti duomenų modeliavimą ir jų analizę.
 • Išanalizuoti Lietuvos bibliotekų statistikos rinkimo ir analizės galimybes, identifikuojant problemines stirs ir galimybes jo tobulinimui.

Konkrečios užduotys skyriaus vadovo asistentui būtų derinamos su stažuotoju, atsižvelgiant į jo turimus įgūdžius. Iš stažuotojo taip pat tikimasi iniciatyvos ir jo pačių siūlymų.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Studijų sritis – informacijos sistemų arba programų sistemų, arba matematikos ir kompiuterių mokslai;

Interesų sritis – duomenų analitikos veiklos;

Privalumas – programavimo pagrindai (Python, R, SQL, Scala, Java ar pan.) ir patirtis duomenų analitikos srityje (MS Power BI);

Lauktume CV, motyvacinio laiško, kuriame turėtų būti trumpai aprašytos ir stažuotės metus siūlomos/norimos įgyvendinti iniciatyvos. Prašome pridėti ir turimą patirtį pagrindžiančius atliktų darbų pavyzdžius, atsiliepimus ir pan.

Prašymus siųsti adresu: dovile.ivanoviene@lnb.lt

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus – vienas pirmųjų muziejų Lietuvoje. Šiandien jis saugo daugiau nei pusantro milijono eksponatų, pasakojančių apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. Muziejus vienija vienuolika padalinių – Gedimino Pilies bokštą, Senąjį ir Naująjį arsenalus, Istorijų namus, Buvusią areštinę, Vilniaus gynybinės sienos bastėją, Signatarų namus, K.Varnelio namus-muziejų, V. Kudirkos muziejų, J.Basanavičiaus gimtinę ir J.Šliūpo muziejų.

Per metus muziejuje surengiama daugiau nei 20 parodų, 1500 edukacinių užsiėmimų. Muziejaus misija – išsaugoti Lietuvos atmintį, padėti lankytojams suprasti savo ir valstybės identitetą šių dienų pasaulyje. Muziejus yra atviras įvairovei, jungiantis skirtingas visuomenės grupes, telkiantis bendrakūrai ir dialogui.

Vieta- Vilnius. 

Stažuotės pavadinimas: Parodų kuratoriaus asistentas Istorijos rinkinių skyriuje;

Parodos kuratoriaus asistentas Priešistorinės archeologijos rinkinių skyrius;

Kultūros vadyba ir komunikacija Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje;

Ekspozicijų konsultantas Senosios istorijos ekspozicijų skyriuje;

Archyvų tvarkymas K.Varnelio namuose-muziejuje;

Apie stažuotę:

 1. Parodų kuratoriaus asistentas Istorijos rinkinių skyriuje

pagalba kuratoriui rengiant parodas (medžiagos rinkimas, susipažinimas su turimais eksponatais). Galimybė pamatyti ekspozicijų ir parodų rengimą muziejuje iš vidaus – kaip kuriamas parodos naratyvas, atrenkami eksponatai ir pan.

Stažuotojas dirbs su eksponatais, jų tvarkymu ir viešinimu.

 1. Parodos kuratoriaus asistentas Priešistorinės archeologijos rinkinių skyrius – pagalba rengiant parodą, skirtą Šunų istorijai. Užduotis: Lituanistinės medžiagos, susijusios su parodos tema, paieška vietos ir užsienio meno bei paveldo institucijose.
 2. Kultūros vadyba ir komunikacija Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje – el.naujienlaiškių administravimas; el. svetainės informacijos turinio administravimo darbai; turinio soc. tinklams kūrimas; pranešimų ruošimas.

Siūloma ir nuotolinio darbo galimybė

 1. Ekspozicijų konsultantas Senosios istorijos ekspozicijų skyriuje – darbas Senosios istorijos skyriuje, Pilininko name arba Senojo arsenalo ekspozicijose. Ekspozicijos lankytojų aptarnavimas – ekspozicijos pristatymas, atsakymas į užduodamus klausimus, lankytojų srautų valdymas, eksponatų priežiūra.
 2. Archyvų tvarkymas K.Varnelio namuose-muziejuje – archyvinės medžiagos tvarkymas. XX a. 7-8 dešimt. moderniojo meno kontekstas Čikagoje: K. Varnelio atvejis.

Šiuo metu pradėtas tvarkyti K. Varnelio archyvas kelia naujų klausimų apie šio menininko kūrybos ir gyvenimo Čikagoje kontekstus: bendravimą su Čikagos ir JAV menininkais (ne tik lietuvių bendruomenės nariais), išlikusią parodų, kuriose dalyvavęs K. Varnelis, medžiagą, susirašinėjimą su muziejais, galerijomis ir pan.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Parodų kuratoriaus asistentas Istorijos rinkinių skyriuje.

Vidurinis išsilavinimas, gali būti bet kuri iš šių kalbų: lietuvių/anglų/lenkų/ rusų

Parodos kuratoriaus asistentas Priešistorinės archeologijos rinkinių skyrius. Vidurinis išsilavinimas,  

lietuvių/anglų/lenkų/latvių kalbos, ukrainiečių

Kultūros vadyba ir komunikacija Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje. Universitetų III-IV kurso studentės (-ai) arba jau baigusios (-ę) studijas, įgijusios (-ę) kultūros vadybos ir (arba) komunikacijos darbo patirties dirbant, stažuojantis, atliekant praktiką, savanoriaujant. Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimas nežemesniu nei B2 lygiu.

Ekspozicijų konsultantas Senosios istorijos ekspozicijų skyriuje. Lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas (kitos užsienio kalbos – privalumas);

istorijos, archeologijos žinios; 

komunikabilumas, reprezentatyvumas.

Archyvų tvarkymas K.Varnelio namuose-muziejuje. Pageidautinas gebėjimas dirbti su archyvais (dailės istorijos, istorijos studijos). Lietuvių kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Prašymus siųsti adresu: milda.gembickiene@lnm.lt 

Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)

Nuo 2003 m. vykdome informacines kampanijas, advokaciją, mokymus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės klausimais.

Mūsų organizacija nedidelė (6 darbuotojos), tačiau kelia sau ambicingus tikslus:

Mūsų vizija – moterys* saugios ir laisvos būti!
*Save laikančios moterimis ir (arba) socializuotos kaip moterys.

Mūsų misija – įvardyti dėl lyčių nelygybės kylančias problemas ir jas spręsti.

Per paskutinius tris metus mūsų organizacijoje praktiką ar savanorystę atliko apie 30 jaunų žmonių. Jiems suteikta galimybė pažinti NVO darbo specifiką, prisijungti prie konkrečių projektų įgyvendinimų – atlikti analitines, kūrybines ir administracines užduotis priklausomai nuo praktikantų poreikių ir tuo metu organizacijoje vykstančių veiklų. Sveikiname jaunų žmonių iniciatyvumą ir naujų idėjų siūlymą bei įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą: http://gap.lt/

Stažuotės pavadinimas: Projektų vadovo asistentas (-ė). Vieta:

Didžioji g. 5, Vilnius

Be nakvynės

Apie stažuotę: Konkrečios stažuotės užduotys bus parinktos atsižvelgiant į stažuotojo įgūdžius ir domėjimosi sritis, tačiau neabejotinai apims bent kelias iš šių veiklų:

 • Seminarų, mokymų, konferencijų ir kitų edukacinių renginių smurto artimoje aplinkoje, lyčių stereotipų, diskriminacijos mažinimo temomis organizavimas įvairioms visuomenės grupėms (valstybinių institucijų darbuotojams, medicinos ir teisėsaugos specialistams, jaunimui ir kt.);
 • Lygių galimybių politikos analizių, gairių, rekomendacijų rengimas;
 • Informacinių kampanijų rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant vizualinės medžiagos kūrimą, straipsnių rašymą, renginių organizavimą, centro paskyrų socialiniuose tinkluose administravimą;
 • Idėjų naujiems projektams generavimas, projektų finansavimo paraiškų rengimas;                                   
 • Bendradarbiavimas su projektų partneriais iš Lietuvos ir užsienio valstybių –nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir verslo kompanijomis; naujų partnerių paieška;

Su praktikos laikotarpiu vyksiančiais konkrečiais projektais galima susipažinti čia: http://gap.lt/projektai/

Įgyvendindamas šias užduotis stažuotojas įgis aktualių žinių apie lygių galimybių situaciją ir politiką Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Teorines žinias papildys praktiniai projektų rengimo ir įgyvendinimo (administravimo, laiko ir biudžeto planavimo ir kt.), darbo komandoje įgūdžiai. Stažuotės metu bus sudarytos galimybės mokytis iš šios srities ekspertų, dalyvauti mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose, susipažinti su partnerių institucijų darbu, užmegzti vertingų kontaktų su lygių galimybių, žmogaus teisių srityse dirbančiais asmenimis.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

 • Studijos politikos mokslų, sociologijos ir kitų socialinių arba humanitarinių mokslų srityse, magistro arba paskutiniuose bakalauro programos kursuose;
 • Iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas, analitinis mąstymas;
 • Domėjimasis žmogaus teisių ir/arba lygių galimybių politika
 • Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • Gebėjimas naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, pvz., Word ir Excel. Gebėjimas naudotis įvairiomis grafinio dizaino, turinio valdymo, video montavimo ir kt. programomis – privalumas.
 • Lygių galimybių problematikos išmanymas ir/arba patirtis šioje srityje būtų didelis privalumas.
Prašymus siųsti adresu: info@gap.lt

 

"Bring Together Lithuania"

„Bring Together Lithuania” tai ne pelno siekianti organizacija, kuri siekia suteikti galimybę lietuvių diasporos jaunimui 6 vasaros savaites stažuotis Lietuvoje įsikūrusiose lyderiaujančiose įmonėse, startuoliuose, viešajame sektoriuje ir organizacijose bei pažinti modernią Lietuvą. Dalyviai turi galimybę susitikti ir kurti ryšius su išskirtiniais Lietuvos verslo, inovacijų, politikos, kultūros ir visuomenės lyderiais, atrasti šiuolaikinę Lietuvą bei pažinti savo kultūrinį paveldą.

 

“Bring Together Lithuania” – tai stažuočių ir modernios Lietuvos pažinimo iniciatyva, skirta lietuvių diasporos jaunimui.

 

Daugiau informacijos: www.BringTogether.lt ir socialiniuose tinkluose.

Stažuotės pavadinimas: Komunikacijos projektų koordinatorius

Vieta: Vilnius, su galimybe keliauti po Lietuvą projekto vykdymo tikslais

*Nakvyne aprūpinama kelionių metu

Apie stažuotę: Kodėl verta?

Kartu su “Bring Together Lithuania” programos dalyviais – užsienio lietuvių jaunimu – turėsi galimybę vykti į įvairius susitikimus su verslo, kultūros, politikos ir visuomenės lyderiais, dalyvauti nacionaliniuose renginiuose, koncertuose, iniciatyvose bei keliauti po Lietuvą.

 

Ir Tu būsi tas(-a), kuris(-i) kurs pozityvų turinį apie modernią Lietuvą, galimybes bei iniciatyvos dalyvių patirtis, atradimus, lietuviškos tapatybės ieškojimus.

 

Suteiksime erdvę ir laisvę įgyvendinti Tavo idėjas.

Tavo atsakomybės:

 • Organizacijos veiklos viešinimas, kryptingai formuojant projekto įvaizdį;
 • Darbas su komunikacija socialiniuose tinkluose;
 • Straipsnių, interviu ir kitų publikacijų rengimas;
 • Vaizdinio turinio kūrimas (reels, stories, video, foto);
 • Vaizdinio turinio koordinavimas kartu su profesionalia filmuotojų komanda;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos ir lietuvių diasporos žiniasklaida bei kitais komunikacijos partneriais;
 • Renginių, susitikimų ir veiklų komunikacijos planavimas ir įgyvendinimas;
 • Kitos Tavo idėjos ir iniciatyvos – suteiksime erdvę Tavo idėjų įgyvendinimui.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Jeigu Tu:

 • Studijuoji komunikaciją, rinkodarą, vadybą, žurnalistiką ar kt. panašias sritis;
 • Tau įdomūs lietuvių išeivijos, Lietuvos klausimai;
 • Jauti šiuolaikinės komunikacijos ir rinkodaros pulsą bei moki pasirinkti tinkamas komunikacijos priemones ir kanalus;
 • Nori bendrauti su žiniasklaida;
 • Lengvai ir sklandžiai bendrauji tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis (kitos kalbos – privalumas);
 • Moki atrasti bendrą kalbą su įvairiais žmonėmis;
 • Nestokoji iniciatyvos ir atsakingumo;
 • Esi organizuotas(-a) ir gali dirbti savarankiškai;
 • Ieškai kūrybinių sprendimų, turi idėjų ir esi pozityvus(-i);
 • Moki ir mėgsti rašyti lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Draugauji su socialiniais tinklais ir moki (ar nori išmokti) kurti jų turinį.

Dokumentai:

Mums svarbiausia – Tavo motyvacija. Parašyk nuoširdų laišką, kodėl Tu norėtum prisijungti prie mūsų komandos.

Prašymus siųsti adresu: kamile@bringtogether.lt

 

Všį „Inovatorių slėnis“

Všį „Inovatorių slėnis“ – viena stipriausių Lietuvoje kaimiškoje teritorijoje veikiančių nacionalinių NVO. Organizacija yra skėtinės organizacijos dalis, kuri nuo 2015 m. sėkmingai vykdo šias socialinių inovacijų veiklas: 

1. Turi Antalieptės miestelyje sukūrusi bendradarbystės erdvę, kurioje per metus įvyksta apie 80 skirtingų socialinėje tematikoje renginių, mokymų, kuriose sudalyvauja apie 2500 žmonių; 

2. Vysto socialinį restoranėlį, kuriame darbuojasi pažeidžiamos visuomenės grupės; 

3. Plėtoja tarptautinę savanorystę ir kiekvienais metais organizacijoje savanoriaują apie 60 skirtingų žmonių, tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių; 

4. Aktyviai dirba klimato kaitos klausimais organizuojant Zero waste festivalį ir kitas veiklas šia tema; 

5. Dirba ties kultūros paveldo išsaugojimo, atkūrimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms. Antalieptėje įveiklintas Basųjų karmelitų vienuolynas, kuris prisideda prie organizacijos socialinio verslo plėtros. Vysto kultūrinių ir socialinių sričių bendradarbystės erdvę – Kamariškių dvaras (tam įsigyta ir vystoma visa dvarvietė, pritrauktos pirmos investicijos ir jau vyksta veiklos); 

6. Siekia įkurti pirmą Lietuvoje Hojskolę (2022 m. organizacija šiam tikslui įsigijo apleistą Antalieptės mokyklą, prisitraukė investicijas ir įgyvendina pirmąjį pilotinį kursą). 

7. Organizacija įgijusi patirties praktikoje, atstovauja NVO regioninius klausimus atsakingose institucijose, prisideda prie regioninės politikos formavimo.

Stažuotės pavadinimas: Projekto vadovės asistentas.

Vieta/miestas:

Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.

Nakvynė bus suteikta

Apie stažuotę:

Aktyvus darbas klimato kaitos klausimais organizuojant Zero waste festivalį ir kitas veiklas šia tema.

Darbas ties kultūros paveldo išsaugojimo, atkūrimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms.

Darbas ties pirmosios Lietuvoje Hojskolės įkūrimu.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Komunikabilumas

Žingeidumas

Verslumas

Prašymus siųsti adresu: info@inovatoriuslenis.lt

 

Global Lithuanian Leaders | GLL

Global Lithuanian Leaders | GLL – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kurios misija – telkti diasporos profesionalų tinklą ir įveiklinti jo atstovus Lietuvos augimui.

GLL atranda ir telkia diasporos profesionalus ir skatina juos prisidėti prie globalių galimybių mūsų šaliai kūrimo, Lietuvos vardo garsinimo, ekonomikos stiprinimo, idėjų mainų.

Tinklas jungia 28 lietuvių profesionalų klubus užsienyje bei daugiau kaip 2500 globalių Lietuvos profesionalų iš 61 šalies ir aktyviai juos įtraukia į veiklą Lietuvoje jau daugiau kaip 14 metų. Daugiau informacijos apie organizaciją: www.lithuanianleaders.org

Stažuotės pavadinimas: Organizacijos vadovo asistentas/-ė

Vieta: Vilnius, AltSpace bendradarbystės erdvė

Nakvynės aprūpinimo suteikti negalime (nebent galime paieškoti pažįstamų, kas priimtų)

Apie stažuotę: Stažuotės tikslas – padėti vystyti globalių Lietuvos profesionalų tinklą ir organizuoti tinklaveiką.

Stažuotės nauda – įgytos naujos patirtys, galimybė pamatyti renginių užkulisius, prasmingos pažintys ir kontaktai.

Pagrindinės stažuotės užduotys – renginių organizavimas, tinklo narių duomenų atnaujinimas, pasirinktinai galima įgyvendinti įvairias komunikacijos užduotis.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Stažuotėje gali dalyvauti įvairių sričių studentai;

Svarbiausia – motyvacija, patirtis vykdant projektus, darbo įvairiomis kompiuterinėmis programomis įgūdžiai, lankstumas;

Privalumas būtų projektų rengimo, administravimo ir valdymo patirtis, sklandus tekstų rengimas anglų kalba.

Prašymus siųsti adresu: marija@lithuanianleaders.org

 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) – nepolitinė organizacija, bendradarbiaujanti ir koordinuojanti savo veiklą kartu su viešojo sektoriaus institucijomis, verslu bei nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Mūsų tikslas – skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Mes analizuojame nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą, korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose, korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje, valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. Taip pat daug dėmesio skiriame jaunimo sąžiningumo skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas, antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui bei žiniasklaidos skaidrumui.

Savo veikla mes siekiame skaidresnės ir sąžiningesnės Lietuvos. Tad ieškome aktyvių, kūrybingų, atkaklių asmenybių, kurios nori prisidėti prie inovatyvių antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimo, geriau suvokti valstybėje vykstančius procesus bei priimamus sprendimus, įgauti patirties tarptautinėje organizacijoje, susipažinti ne tik su šios srities profesionalais, bet ir kitais bendraminčiais, tapti bendruomenės dalimi.

Prie TILS prisijungęs(-usi) praktikantas(-ė) prisidėtų prie veiklų, susijusių su Tarptautinės Skaidrumo mokyklos organizavimo bei įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama stiprinti demokratiją Lietuvoje. „Transparency International“ Skaidrumo mokykla (angl. International  School on Integrity) – savaitės trukmės paskaitų, seminarų bei praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu analizuojama korupcija įvairiuose sektoriuose bei srityse, korupcijos priežastys ir pasekmės, skaidrumas bei kitos su korupcija susijusios temos. Kasmet mokykloje dalyvauja daugiau nei 100 atstovų iš įvairių valstybių – Ukrainos, Azerbaidžano, Gruzijos, Pietų Afrikos ir kt.

Nuotraukas apie TILS veiklas galima pamatyti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/tilietuva/

Stažuotės pavadinimas: TILS komandos savanoris/praktikantas

Apie stažuotę: TILS stažuotojo(-os) užduotys priklausys nuo tuo metu vykdomų iniciatyvų, projektų ir kitų darbų.

Suteikiame galimybę prisidėti prie skirtingų TILS iniciatyvų: dalyvaujamojo biudžeto, „Transparency International“ tarptautinės vasaros skaidrumo mokyklos, viešųjų finansų skaidrumo, valdžios institucijų atskaitingumo ir panašiai.

Užduotys, skiriamos stažuotojams, yra įvairios: tekstų vertimas, TILS internetinio puslapio tobulinimas, pagalba koordinuojant renginius. Praktikantų/savanorių komanda taip pat prisideda rengiant įvairias studijas, renkant bei analizuojant duomenis. 

Stažuotojo tarptautinė studijų patirtis labai naudinga, nes TILS bendradarbiauja su užsienio organizacijomis ir tarptautiniais projektais. Taip pat, patirtis įgyta studijuojant užsienyje praverčia vertinant TILS, kaip globalaus antikorupcijos tinklo narį.

Esant galimybei, stažuotojai kviečiami dalyvauti konferencijose, renginiuose ar diskusijose.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai:

Stažuotę atlikti siūlome įvairių sričių bakalauro/ magistrantūros studentams su gerais savarankiško ir komandinio darbo valdymo įgūdžiais. Atrenkant stažuotojus taip pat atsižvelgiama į lietuvių ir anglų kalbų lygį, darbo kompiuteriu įgūdžius, gebėjimą naudotis Word, Excel, Power Point programomis. Kūrybiniai ir analitiniai įgūdžiai – privalumas.

Taip pat svarbi motyvacija įsitraukti į TILS veiklą: domėjimasis antikorupcijos, pilietiškumo, skaidrumo, atskaitingumo iniciatyvomis. 

Prašymus siųsti adresu: info@transparency.lt