Aukoti galite atsiųsdami čekį arba pervesdami per PayPal.

Informacija siunčiant čekius:
Lithuanian National Foundation
307 West 30th str., New York, NY 10001-2703