Vienas iš Tautos Fondo prioritetų - remti mokyklas Lietuvoje

Mokyklos

Gimnazijų parama

Tautos Fondas padėjo įsteigti Garleivos J. Lukso Gimnaziją ir dažnai įteigė stipdendijas jos abiturientam. Stipendijos taip pat yra duodami Lavoriškos Gimnazijos studentam.

Darželio ir mokyklos įrengimai

Tautos Fondas padeda darželiams ir mokyklom gauti naujos irangos.

Susipažinimas su Lietuva

Tautos Fondas padeda litunanistiem mokyklom Kaliningrade, Baltrusioje ir Lietuvos kaimuose keliauti į žinomas istorines vietas Lietuvoje.

Kuprinių programa

Nijolė Bražėnaitės-Paronetto, keletą metų veda „Kuprinių projektą.“ Pradedant 2006 virš 600 yra dovanoti kas rudenį. Jos dėka beveik visi rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmokai aprūpinami kuprinėmis.

Knygos ir rašymo konkursai

Dr. Rožė Šomkaitės vedamas „Knygos Lietuvai“ projektas praturtino Lietuvos mokyklų bibliotekas reikalingomis knygomis Lietuvos istorijos ir tautinio, bei grožine literatūra. Tautos Fondas parėmė ir rašybos konkursą moksleiviam ir taip pat padeda mokyklom pakviesti rašytojus, kurie sakaito savo kurinius ir pasakoja apie rašybos procesus.

Kreiptis paramai

Kviečiame lituanistines mokyklas ir mokytojus kreiptis paramai į Tautos Fondą užpildydami žemiau pateiktą formą. 

<Trumpai apie studentų paramą> . . .

Studentai

Stipendijos

Tautos Fondas skyrė stipendijas, rėmė aukštesniųjų mokyklų jaunuosius dėstytojus, vykdė „Gyvosios istorijos“ projektą (nufilmuota virš 300 tebegyvų tremtinių, politinių kalinių ir partizanų liudijimai).
Tautos Fondas paskyrė, tarp kitų paskyrimų, $100,000 įsteigti Tarptautinių Santykių Institutui Vilniaus Universitete.

Stažuotės

Nuo 2018 vasaros Tauto Fondas sūlo sumokėti jaunimiu studijuojant užsenyje stažuotis Lietuvoje.

Kreiptis paramai

Kviečiame studentus kreiptis paramai į Tautos Fondą užpildydami žemiau pateiktą formą. 

<Trumpai apie paramą organizacijoms> . . .

Organizacijos

Leidyklos

  • Aušra
  • Guodijos bendruomenė

Našlaičių namai

<informacija pildoma . . .>

Kreiptis paramai

Stažuočių prašymų terminai pratęsti iki balandžio 30 d.