Parama mokykloms

Tautos Fondo parama VŠĮ Kybartų jaunimas veikloms

Šiais metais Tautos Fondas skyrė paramą VŠĮ Kybartų jaunimas vykdomoms veiklos paremti.

VŠĮ “Kybartų jaunimas” buvo įkurta 2022 metų birželio mėnesį su tikslu prisidėti prie Kybartų mokyklinio amžiaus vaikų švietimo, prioritetą skiriant tiksliesiems mokslams, finansiniam raštingumui bei verslumui.

Idėja vykdyti šią veiklą kilo dėl esamos statistikos:

  • šiuo metu Lietuvoje vien tik informacinių technologijų srityje yra apie 14-16 tūkstančių laisvų darbo vietų, ir jų skaičius tik auga. O šios srities atlyginimai yra didžiausi tarp samdomų darbuotojų. 
  • paskutinius 5 ir daugiau metų, mokinių tiksliųjų mokslų pasiekimai tik blogėja. Pavyzdžiui, 2022 metais matematikos egzamino neišlaikė apie 34% egzaminą laikiusių mokinių.
  • Agentūros “Strata” vienos iš ataskaitų išvadose, kurios buvo pateiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai yra pažymima, kad dėl atskirties, provincijos vaikui, norint pasivyti miesto vaiką reikia apie 2 metų. Ir ataskaitos rezultatai dalį iš to priežasčių įvardija tiek finansinių galimybių skirtumus, tiek pasirinkimo galimybių provincijoje skirtumus.

VŠĮ “Kybartų jaunimas” pradėjo organizuoti papildomus užsiėmimus vaikams. Jau pirmąją veiklos vasarą buvo suorganizuotos kelios savaitės trukmės stovyklos automatizavimo, 3D modeliavimo temomis, su išvykomis į gamyklą ar kitas vietas, kuriose galėjo praplėsti savo žinių ratą. 2022-2023 mokslo metai buvo pasitikti su keliomis vienos dienos veiklomis: jaunesnių klasių vaikams visą dieną STEM laboratorijos ant ratų vykdė visos dienos užsiėmimus, vyresnių klasių vaikai buvo nuvykę į vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilniaus ofisą, kuriame buvo susitikę su ten dirbančiais įvairių sričių specialistais.

Mokslo metų eigoje buvo vykdomi popamokiniai užsiėmimai verslumo, 3D modeliavimo bei skaitmeninio marketingo temomis. Pavyzdžiui, nors tai buvo pirmieji metai kuomet buvo įkurtas verslumo klubas, klubo mokiniai jau dalyvavo įvairiuose konkursuose bei laimėjo prizus nacionaliniame verslumo konkurse.

Iki šiol, didžioji VŠĮ “Kybartų jaunimas” veiklos dalis yra finansuojama asmeninėmis lėšomis, bei pasiekė tokių puikių rezultatų dėka didelio rato savanorių (dauguma vaikų užsiėmimus vykdžiusių žmonių dirba savanoriaudami, arba už simbolinį mokestį). Tautos Fondas šiais metais prisidėjo prie vieno iš vykdomų projektų bei skyrė finansinę paramą. Paremti VŠĮ “Kybartų jaunimas” ateities veiklas tiesiogiai galima pervedant lėšas į Tautos Fondą. Pavedimo paskirties eilutėje parašykite “Kybartų jaunimas”. Pažadame, visos gautos lėšos bus tiesiogiai skirtos vaikų užsiėmimams.

Tautos Fondo antrasis golfo turnyras

Gegužės 6 d. įvyko antrasis Tautos Fondo golfo turnyras Cranbury Golf patalpose New Jersey. Dalyviai atvyko iš New Jersey, New York, Pensylvania, Connecitcut ir Massachussets valstijų. Oras buvo puikus, skaniai pavalgėm ir pabendravome. Dėkojam Deborai Pileikienei ir Antanui Dambriūnui už organizavimą. Šis turnyras parėmė našlaičius Lietuvoje kad galėtų dalyvauti stovyklose. Dėkojam visiems kurie dalyvavo, aukojo, ypatingai Taupos Bankui ir kviečiame visus dalyvauti ateinančiais metais.